Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Hằng Hòa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Hằng Hòa

Tôi mong muốn sử dụng những kỹ năng và kinh nghiệm đã tích lũy được để nhanh chóng thích nghi và hoàn thành tất cả các công việc được giao một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.