Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Thị Minh Huệ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Thị Minh Huệ

Em hi vọng tìm được công việc thích hợp cho bản thân có thể học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm nhiều hơn