Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Đoàn Quang Thiên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Đoàn Quang Thiên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Mobile software
  • UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY VNU-HCM , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Android Developer
  • C++
  • C#
  • Visual Studio
  • Github

Em đang tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng của bản thân. Đồng thời mong muốn có môi trường làm việc thân thiện để bản thân có thể học hỏi và phát triển hơn nữa