Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Anh Hoàng
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Anh Hoàng
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Thủy Thủ Lái Thuyền
 • Cao Đẳng Nghề Hàng Hải TP.HCM, trình độ Cao đẳng
 • Nhân viên tại CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ(INLACO SAI GON)
 • Nhân viên tại CÔNG TY CP BOURBON
 • Nhân viên tại CHI CỤC KIỂM NGƯ VÙNG 5 KIÊN GIANG
 • Nhân viên tại CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
 • Nhân viên tại CÔNG TY CP HÀNG HẢI PHÚ HẢI
 • Tin học văn phòng
 • Tiếng Anh giao tiếp

Áp dụng những kinh nghiệm, kỹ năng về hàng hải giúp Công ty sắp xếp tàu ra vào cầu cảng một cách khoa học và đúng trình tự ngay cả khi mật độ tàu ra vào đông nhất, phòng trừ khả năng tắt ...