Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Thị Thu Trà
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Thị Thu Trà
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Finance manager
  • HCMC Economics University, trình độ Đại học
  • Giám đốc tại Tin Nghia Logistics Jsc.,
  • Giám đốc tại Phu Huu Depot Corporation (JV with Foreign Partner)
  • Giám đốc tại Tin Nghia Group
  • Kỹ năng quản lý
  • kĩ năng giao tiếp
  • Tin học văn phòng

Always be first rate version of yourselfthan second rate version of others