Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lương Vĩnh Phú
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lương Vĩnh Phú

Có 20 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng hành chính nhân sự. Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất. Các công việc đảm nhận và đã từng làm qua. - Lập kế hoạch tuyển dụng hàng ...