Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Văn Long
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Văn Long
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên
  • Trung Cấp Hàng Giang TW2, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH SHINHAN VIET NAM
  • Nhân viên tại CÔNG TY VIETTEL POST
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH OKIELA VIETNAM
  • Làm việc độc lập

Giao tiếp tốt , siêng năng , ham học hỏi