Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huynh Anh Kiet
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 15 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huynh Anh Kiet
  • Vị trí muốn ứng tuyển: HRM
  • Trưởng phòng tại EXEL PLASTECH CO.,LTD
  • Trưởng phòng tại YUJIN VINA CO., LTD
  • Kỹ năng quản lý