Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Diệp
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Diệp
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sale
  • Ho Chi Minh University of Education, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Tuong Nguyen Trading And Travel Company Limited
  • Nhân viên tại Far Eastern Apparel (Viet Nam) Ltd
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng giao tiếp

A position of Sales work in anactive environment withprecious opportunities forcareer advancement. Respondrequirement from customer.Strong ability to prepare andprocess. I am willing to learnnew things and continuedeveloping my skills