Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đào Quốc Huy
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đào Quốc Huy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kỹ Sư Hiện Trường MEP
  • Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh REE
  • Word
  • Excel
  • AutoCAD
  • Kỹ năng giao tiếp

- Phát triển nghề nghiệp theo cùng sự phát triển của xã hội. - Chỉ Huy Trưởng