Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Ánh Tuyết
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 13 NTD đã mở / 3 NTD đã xem
Đỗ Ánh Tuyết
  • Vị trí muốn ứng tuyển: NV bán hàng/ Kinh doanh
  • Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty cp giao hàng tiết kiệm
  • Nhân viên tại Công ty BĐS Chí Cường
  • Kỹ năng bán hàng

Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh BĐS, nhân viên điều hành. Mong muốn tìm công việc liên quan hoặc làm về kế toán