Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Minh Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Minh Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên viên quản lý chất lượng
  • Đại học Quốc gia Hà Nội, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL