Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Thưởng Hoàng Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Ngô Thưởng Hoàng Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Coder For Nodejs
  • FPT University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SPIDER COMPANY
  • Nhân viên tại VEEWME PROJECT
  • Java
  • NodeJS

Ứng viên có kinh nghiệm gần 1 năm về backend developer cần tìm môi trưởng để bản thân có thể học hỏi và phát triển hơn nữa