Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Công Minh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Công Minh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Full stack
  • Cao Thang University , trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Webe Digital ( Onsite Malaysia )
  • Nhân viên tại GNT
  • Nhân viên tại Mirum Agency