Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Quang Dũng
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Quang Dũng
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Software Engineer
 • HUNG VUONG HIGH SCHOOL , trình độ PTTH
 • FPT UNIVERSITY , trình độ Đại học
 • Nhân viên tại FPT SOFTWARE
 • Nhân viên tại FPT UNIVERSITY - THESIS
 • Nhân viên tại BOSCH VIETNAM
 • C#
 • C++
 • Microsoft Office
 • Tư duy hệ thống

Take advantages of IT skills & experience and understanding of technology to create a big thing for the future