Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Thế Thịnh
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Thế Thịnh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Marketing
 • Đại học Nông Lâm, trình độ Đại học
 • TOMORROW MARKETERS ACADEMY, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại GOLDEN FOCUS MEDIA
 • Nhân viên tại ASIA TRAVEL SERVICE
 • Nhân viên tại ZAKKA MART
 • Microsoft Office
 • English
 • Kỹ năng giao tiếp