Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Minh Khuyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Minh Khuyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên văn phòng
  • ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công Ty TNHH Đại Hoa
  • Nhân viên tại Công Ty Viên Phát
  • Tin học văn phòng
  • English