Nền tảng săn nhân tài thông minh

  • Khách hàng
  • Ứng viên
  • Cộng tác viên tuyển dụng
Nhà tuyển dụng     Cộng tác viên

Ưu đãi vàng

Khi khách hàng chọn viecTOP

ICON

Nhanh chóng có ứng viên chỉ từ 1 - 5 ngày

ICON

Ứng viên được chọn lọc từ dữ liệu 5000+ trên toàn quốc

ICON

Bảo hành miễn phí đến 3 ứng viên trong 2 tháng

ICON

Đội ngũ 500 hunters + 300 CTV tuyển dụng sẵn sàn support

Chi phí siêu ưu đãi
KHÔNG TÍNH PHÍ BAN ĐẦU
Chỉ thanh toán sau khi ứng viên đi làm 5 ngày

Trải nghiệm ngay


Hoàn toàn miễn phí

300+ Khách hàng

Đã tin tưởng lựa chọn viecTOP