Phó tổng giám đốc phụ trách xây lắp

  • Vina Group's Client (57)
  • Ngày đăng: Hôm nay

TP. Nam Định, Nam Định

Mô tả công việc

Link JD: https://viectop.com.vn/viec-lam/ptgd-phu-trach-xay-lap-362.html

1. Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác đấu thầu, tổ chức thi công, công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, công tác thanh/quyết toán với  chủ đầu tư và điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu doanh thu theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

2. Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thi công đảm bảo về chất lượng, tiến độ; đề xuất các biện pháp, giải pháp thi công hợp lý đảm bảo tiết kiệm, an toàn trong thi công.

3. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thi công xây dựng theo kế hoạch được duyệt.

4. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các đơn vị sản xuất trong công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

5. Tham mưu cho Tổng Giám đốc đánh giá, lựa chọn đơn vị thi công trực tiếp.

6. Quản lý, điều hành Phòng KDXD (bộ phận xây lắp), đơn vị thi công trực tiếp.

7. Phối hợp, tham gia quản lý chi phí cho các đơn vị thi công trực tiếp.

8. Phối hợp với các phòng/ban có liên quan tham gia thương thảo, đàm phán hợp đồng.

9. Chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan: Chủ đầu tư, thanh tra, kiểm toán. Lập các báo cáo, giải trình các công việc có liên quan.

10. Phối hợp, xây dựng chiến lược phát triển các dự án xây lắp của Công ty.

11. Thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền của Tổng Giám đốc.

12. Triển khai các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công phù hợp với chuyên môn.

Trách nhiệm chung: 

1. Thực hiện bảo mật thông tin, quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo Quy chế, quy định của Công ty. 

2. Áp dụng duy trì tiếp thu sáng kiến và đề xuất cải tiến liên tục các quy trình/hướng dẫn liên quan đến công việc được giao. 

3. Đào tạo CBNV trong lĩnh vực xây lắp nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

Yêu cầu kết quả:

1. Đạt các mục tiêu Công ty phê duyệt giao theo kế hoạch.

2. Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình theo quy trình quy phạm và yêu cầu của HSTK; tiến độ thi công.

3. Đảm bảo công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

4. Đảm bảo công tác thanh quyết toán công trình theo kế hoạch của Công ty.

Mối quan hệ và thẩm quyền công việc

1. Quan hệ công việc:

- Chịu sự quản lý và trực tiếp Báo cáo Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trong phạm vi công việc được giao phụ trách.

- Chỉ đạo phòng KDXD, đơn vị thi công về:

+ Kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế, dự toán gói thầu, lập hồ sơ dự thầu và quản lý hợp đồng xây dựng theo quy định của Pháp luật.

+ Quản lý và điều hành thi công các gói thầu đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ thi công xây dựng.

2. Thẩm quyền công việc.

- Phê duyệt và ký các văn bản, hồ sơ tài liệu thuộc lĩnh vực xây lắp được ủy quyền.

Cấp trên trực tiếp: CT HĐQT, Tổng Giám đốc

Cấp trên gián tiếp: Ngang cấp: Các phó Tổng Giám đốc trong công ty; Phối hợp công việc: Các phòng/ban/đơn vị trong Công ty

Bên ngoàiCác sở, ban, ngành liên quan; Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị đối tác liên quan.

2. Thẩm quyền ra quyết định: 

- Tham mưu tuyển chọn đề xuất vị trí Trưởng phòng KDXD/đơn vị thi công trực tiếp. 

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với Trưởng phòng KDXD, Đội trưởng đội thi công. 

- Đề xuất mức lương, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, chấm dứt HĐ đối với nhân viên dưới quyền. 

- Yêu cầu các đơn vị lập tiến độ thi công, kế hoạch sản xuất, báo cáo kết quả sản xuất theo quy định của Công ty. 

- Yêu cầu các phòng/ban có liên quan phối hợp công việc đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Yêu cầu ứng viên

Trình độ: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Công trình trường Giao thông

Chứng chỉ nghề nghiệp theo luật định: Theo yêu cầu công việc

Độ tuổi: 30 trở lên

Kinh nghiệm công việc: 

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi.

Kiến thức:

- Có kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Có kiến thức về trình tự lập và quản lý chi phí đầu tư XDCB. 

- Hiểu biết về quy trình quy phạm, các tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp/trình tự thi công xây dựng. 

- Nắm vững thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình xây lắp. 

- Hiểu biết về hệ thống tổ chức, nhóm làm việc và mục tiêu của tổ chức. 

- Nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Kỹ năng: 

- Kỹ năng lãnh đạo. 

- Kỹ năng phân tích/đánh giá và tổng hợp. 

- Kỹ năng hoạch định mục tiêu và lập kế hoạch công việc. 

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng: 

- Khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán. 

- Tính linh hoạt và trách nhiệm cao đối với công việc. 

- Tận tâm, cẩn thận và khả năng chi tiết trong công việc 

- Sự tự tin, liêm chính, trung thực trong quan hệ công việc. 

- Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác xa.

Quyền lợi được hưởng

Lương 20 - 30 triệu hoặc thoả thuận theo năng lực + hoa hồng + thưởng 

Làm việc từ thứ 2 – sáng thứ 7;

Nam định

Đi công tác có xe cơ quan

Chế độ phúc lợi đầy đủ

Vina Group's Client (57)

Địa chỉ: Nam Định, Nam Định

Website:

Vina Group's Client (57)
Lĩnh vực: đầu tư xây dựng giao thông và các khu công nghiệp toàn quốc

Hướng dẫn nộp hồ sơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm vào nút "Nộp hồ sơ".

Trước khi nộp hồ sơ, ứng viên cần có tài khoản và tạo hồ sơ trên website viecTOP.

Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản và tạo hồ sơ tại đây.