Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 12 trong 2137 ứng viên phù hợp.

Lê Văn Tùy
 • Cập nhật: Hôm nay
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Văn Tùy
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng
 • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Học vấn: Đại học Công Nghiệp Hà Nội Chuyên ngành: Khoa Học Máy Tính Kinh nghiệm: Có 10 năm kinh nghiệm lập trình vien và 5 năm kinh nghiệm làm TP phát triển phần mềm.

Nguyễn Phú Hân
 • Cập nhật: Hôm nay
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Phú Hân
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng
 • Trưởng nhóm tại CÔNG TY PHẦN MỀM LUVINA

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm Phát triển phần mềm Remote từ xa qua Bluetooth - Kinh nghiệm làm việc: Có 10 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí phát triển và ...

Võ Thị Anh Thư
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Thị Anh Thư
 • Vị trí muốn ứng tuyển:
 • Đại Học HUTECH TP.HCM, trình độ Đại học

Nguyễn Thị Hạnh Quyên
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Hạnh Quyên
 • Vị trí muốn ứng tuyển:
 • UNIVERSITY OF ECONOMIC HO CHI MINH CITY (UEH) , trình độ Đại học
 • Nhân viên tại OLIVIN LOGISTICS CO., LTD

Pham Le Hoang My
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Pham Le Hoang My
 • Vị trí muốn ứng tuyển:
 • Business of Foreign Trade University, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại iMarket Vietnam Co., Ltd

Nguyễn Thiện Kiều Oanh
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thiện Kiều Oanh
 • Vị trí muốn ứng tuyển:
 • the Open University, Ho Chi Minh City, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại AIR BUSINESS CORPORATION

Lê Thị Huỳnh Đang
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 4 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Lê Thị Huỳnh Đang
 • Vị trí muốn ứng tuyển:
 • VAN LANG UNIVERSITY, trình độ Đại học

Nguyen Huy Hoang
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyen Huy Hoang
 • Vị trí muốn ứng tuyển:
 • UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY, trình độ Đại học
 • HR Manager tại ÊMM Hotel Saigon

Nguyễn Thị Minh Hằng
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Minh Hằng
 • Vị trí muốn ứng tuyển:
 • Trường Đại học Luật Tp.HCM, trình độ Đại học
 • Trưởng phòng tại Trần Việt Group (Đô thị, xây dựng, nông nghiệp, Mỹ phẩm…)

Nguyen Vu Bich Ngoc
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyen Vu Bich Ngoc
 • Vị trí muốn ứng tuyển:
 • BANKING UNIVERSITY HO CHI MINH CITY , trình độ Đại học

Nguyen Huynh Thanh Hang
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyen Huynh Thanh Hang
 • Vị trí muốn ứng tuyển:
 • Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, trình độ Đại học

Dinh Quang Huy
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Dinh Quang Huy
 • Vị trí muốn ứng tuyển: