Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Viết Huy Phong
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Trương Viết Huy Phong
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Backend (Fresher)
  • Đại học Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Xây dựng trang web thi anh văn cho Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhân viên tại Xây dựng trang web kỉ niệm 70 năm thành lập Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhân viên tại Xây dựng trang web thuê gia sư cho câu lạc bộ Anh Văn trường Đại học Công nghệ thông tin
  • Backend

Ứng viên hiện vẫn đi học nên cần tìm nơi làm việc để có thể vừa học tập và vừa phát triển bản thân hơn, định hướng và mong muốn được làm về backend nhiều hơn